Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

musujaca
8488 f0a3
autopsja
Reposted frommysoul mysoul viaBrave Brave

May 28 2015

musujaca
3297 91c2 500
Reposted frompouler pouler viaBrave Brave
musujaca
7122 1b28 500
Reposted frompea-pea pea-pea

May 25 2015

musujaca
All you need is a bunch of math formulas :)
Reposted fromdarek darek
musujaca
8797 aaaf
Reposted fromiamstrong iamstrong
9677 def6 500
Reposted fromrai007 rai007
musujaca
9356 e8c2
Reposted fromsangivisceres sangivisceres

May 22 2015

musujaca
Ten, kto skacze do nieba, może upaść, to prawda. Ale może też poszybować w górę.
— "Requiem" Lauren Oliver
Reposted fromkasias3112 kasias3112

May 18 2015

musujaca
"W życiu warto mieć odwagę:
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie.
Warto żyć i nie pytać dlaczego."
Reposted fromalexandra93 alexandra93
musujaca
Nie jestem zatwardziałym urazowcem. Tyle że po każdym urazie serce jest mniej spontaniczne dla danej osoby i to jest chyba naturalne.
— Stachura
musujaca
Reposted fromdanzig danzig

May 17 2015

musujaca
2596 e99c 500
... i trawę. 
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaEtien Etien
musujaca
1424 5d3b
Reposted frommartynkowa martynkowa viaEtien Etien
musujaca
Masz do wyboru setki, może nawet tysiące słów. Użyj wszystkich, zanim powiesz komuś, że go kochasz. Bo od tej pory będzie cię miał jeśli nie w garści, to 
jak na dłoni. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromzenibyja zenibyja viaEtien Etien
musujaca
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish via12czerwca 12czerwca
musujaca
0000 3b86 500
Reposted fromdeathproof1 deathproof1
musujaca
Baby I'm wasted
All I wanna do is drive home to you
Baby I'm faded
All I wanna do is take you downtown
(YOU KNOW)
musujaca
i nie wiem czy dobrze zrobiłem zapalając

kadzidełko którego woń przypomina mi tyle miejsc i tylu

ludzi

— Jacek Podsiadło
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
musujaca
Niena­widziłem każdej mi­nuty tre­nin­gu ale pow­tarzałem so­bie: nie pod­da­waj się, prze­cierp te­raz i żyj resztę życia ja­ko mistrz
— Muhammad Ali ‪
Reposted fromthedevilstears thedevilstears
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl